Kable i przewody EKG Kategorie

Kable i przewody EKG

Kable i przewody EKG przekazują sygnał elektryczny z organizmu pacjenta do aparatury EKG. Wykorzystywane są do diagnostyki i monitorowania w elektrokardiografii, a od ich konstrukcji oraz jakości zależy jakość sygnału na podstawie którego powstaje zapis EKG. Składają się z giętkiego przewodu, zakończonego od strony aparatu wtykiem dostosowanym do konkretnego modelu aparatu EKG, a od strony pacjenta wtykiem, klamrą lub zatrzaskiem. W kablu mogą być umieszczone dodatkowe elementy elektroniczne takie jak np. rezystory, dławiki czy elementy przeciwprzepięciowe. Konstrukcja kabli i przewodów dostosowana jest do modelu aparatu lub kabla zbiorczego, z którym mają one współpracować.

Kable i przewody stosowane są wraz z osprzętem do aparatury EKG: elektrodami jednorazowymi lub wielorazowymi oraz z łącznikami EKG. Łączniki te służą jako adaptery pomiędzy kablem zakończonym wtykiem bananowym a elektrodą jednokrotnego użycia do badań EKG.

Oferujemy szeroki asortyment wyrobów do badań EKG:

 • kable EKG do diagnostyki, monitorowania i badań holterowskich, w wersjach rozłącznych i nierozłącznych
 • przewody dołączeniowe w systemach DIN, VS, HP, SL
 • wszystkie typy zakończeń od strony pacjenta: klamry, zatrzaski oraz wtyki bananowe
 • różnorodność zakończeń od strony aparatu - kompatybilność z większością urządzeń obecnych na rynku
 • kable i przewody w wielu długościach, z możliwością produkcji wg specyficznych potrzeb klienta
 • nasze produkty można stosować również na sali operacyjnej (OP)

Oferowane wyroby mają zastosowanie w wielu obszarach klinicznych, m.in.:

 • w miejscu przeprowadzania zabiegów z udziałem anestezjologa
 • oddziałach kardiologicznych, kardiologiczno-internistycznych, kardiochirurgicznych, rehabilitacji kardiologicznej, kardiologii dziecięcej
 • OIOM i oddziałach pooperacyjnych
 • transporcie medycznym
 • prywatnych gabinetach kardiologicznych
 • pracowniach prób wysiłkowych i w środowisku codziennego użytku

Bezpieczeństwo

 • bezpieczne gniazda przewodów dołączeniowych zapobiegają nieumyślnemu podłączeniu do źródeł zasilania
 • izolowane wtyki bananowe zapewniają bezpieczeństwo pacjenta
 • wykonanie z surowców dopuszczonych do stosowania w medycynie
 • wbudowane rezystory chronią kable i aparat przed uszkodzeniem
 • dodatkowy zespół przeciwnapięciowy chroni kabel i aparat podczas defibrylacji i zapobiega porażeniu pacjenta prądem elektrycznym
 • bez lateksu, bez PVC

Wygoda

 • elastyczne, giętkie, lekkie przewody zapewniają większy komfort pacjenta
 • gładka powierzchnia nie przyjmuje zanieczyszczeń, ułatwia czyszczenie
 • spinki zapobiegają splątaniu przewodów i ułatwiają użytkowanie
 • oznakowane kolorem wtyki, zatrzaski i klamry pozwalają na łatwą identyfikację
 • czytelne etykietki umieszczone na złączu kabla wskazują na prawidłowe rozmieszczenie poszczególnych odprowadzeń

Precyzja i wytrzymałość

 • ręczne wykonanie i kontrola na każdym etapie produkcji
 • najwyższa jakość i wytrzymałość
 • kable wykonane z materiałów niskoszumowych, ekranowane
 • piny we wtykach mają złotą powłokę, co zapewnia stały kontakt elektryczny
 • uwaga jaką poświęcamy szczegółom zapewnia zawsze najwyższą jakość pomiaru

Kable EKG do diagnostyki

Kable EKG do diagnostyki stosowane są przy przeprowadzaniu zapisu czynności bioelektrycznej serca. Zapisy takie niezbędne są w trakcie badania wykonywanego w czasie hospitalizacji lub w warunkach ambulatoryjnych.

Kable EKG do diagnostyki posiadają 10 odprowadzeń (6 przedsercowych i 4 kończynowe). Konstrukcyjnie oferowane wyroby mogą być wykonane z ochroną przed impulsem defibrylującym (kable typu KT) lub bez niej (KP, KB). Szeroki wybór możliwych do zastosowania wtyków sprawia, że oferowane przez nas kable EKG są kompatybilne z większością aparatów EKG dostępnych na rynku.

Kable EKG do badań holterowskich

Kable EKG do badań holterowskich przeznaczone są do przekazywania sygnałów elektrycznych pobranych z organizmu człowieka za pośrednictwem elektrod, do urządzeń przetwarzających te sygnały - aparatury EKG. Stosowane są przy przeprowadzaniu nieinwazyjnego, powtarzalnego i powszechnie dostępnego badania, jakim jest 24-godzinne monitorowanie EKG, mającego na celu ocenę aktywności elektrycznej serca w ciągu całej doby.

Oferujemy kable zarówno w wersji rozłącznej jak i nierozłącznej. Produkujemy kable z 3,5,7 i 10 wyprowadzeniami. Szeroki wybór możliwych do zastosowania wtyków sprawia, że oferowane przez nas kable EKG są kompatybilne z wieloma urządzeniami holterowskimi dostępnymi na rynku.

Kable EKG do monitorowania

Przeznaczone są do kardiomonitorów dokonujących rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego z powierzchni klatki piersiowej w postaci napięć pomiędzy elektrodami EKG. Oferujemy kable zarówno w wersji rozłącznej jak i nierozłącznej z 3,4 i 5 wyprowadzeniami. Od strony pacjenta kable mogą być zakończone wtykiem bananowym, klamrą lub zatrzaskiem. Szeroki wybór możliwych do zastosowania wtyków sprawia, że oferowane przez nas kable EKG są kompatybilne z wieloma kardiomonitorami używanymi w placówkach medycznych.

Przewody dołączeniowe

Przewody dołączeniowe stosowane są jako połączenie elektrod EKG znajdujących się na ciele pacjenta z rozłącznym kablem do badań EKG lub bezpośrednio z aparatem. Do wszystkich kabli rozłącznych oferujemy przewody dołączeniowe o standardowych długościach 18 cm, 60 cm, 70 cm, 90 cm i 110 cm. Od strony pacjenta mogą być one zakończone klamrą (M), zatrzaskiem (H) lub wtykiem bananowym (4).